Opetus Suomi-koulussa

Suomi-koulussa opiskeltavat teemat ja toimintatavat vaihtelevat viikoittain suomalaisen kalenterin, vuodenaikojen sekä muiden ajankohtaisten asioiden mukaan. Sanavarastoa kehitetään vähitellen eteenpäin kunkin pienryhmän ja yksilön tarpeista lähtöisin.

Suomi-koulussa noudatamme tiettyjä perusrutiineja ja toimintarunkoa, joilla pyrimme lisäämään lasten turvallisuuden tunnetta. Toteutamme opetusta Suomi-koulussa mahdollisimman paljon pienryhmissä, jolloin yksilöt ja kunkin lapsen omat taidot ja tarpeet on helpompi huomioida.

Oppilaat jaetaan Suomi-koulussa pienryhmiin iän ja kielitaidon mukaan. Pyrimme tukemaan oppilaiden vertaisoppimista ja kannustamme heitä opettamaan toinen toisiaan kunkin omilla vahvuusalueilla. Jokainen pienryhmä aloittaa ja lopettaa Suomi-koulun pääasiassa omissa luokkahuoneissa, joissa käydään läpi tietyt ryhmän rutiinit.

Koulukerta jaetaan useimmiten erilaisiin toimintapisteisiin, joissa ajankohtaisia aiheita käsitellään toiminnallisin menetelmin. Toimintapisteet saatetaan rakentaa eri tiloihin hyödyntäen koulun erikokoisia luokkahuoneita, monitoimisalia sekä sisä- ja ulkotiloja. Yhdessä toimintapisteessä käydään tavallisesti asioita läpi aktiivisen toiminnan kautta yhdessä leikkien, liikkuen ja laulaen. Toisessa tilassa harjoitamme kädentaitoja ja askartelemme lähes tulkoon joka kerta jonkin taideteoksen. Kolmannessa toimintapisteessä ajankohtaisia asioita käsitellään keskustelun, tarinoinnin ja pelien kautta. Välipalan yhteydessä oppilailla on puolestaan mahdollisuus omaehtoisempaan toimintaan, leikkiin ja pelailuun toisten lasten kanssa, mikä on tärkeä osa kielitaidon kehitystä.

Ota rohkeasti yhteyttä palautelomakkeella, sähköpostitse aurinkorannikonsuomikoulu@gmail.com, jos haluat lisätietoja tai ilmoittaa lapsesi/nuoresi Suomi-kouluun.